Velkomen til Fusa Tomter, eit initiativ frå Fusa Utviklingsselskap AS, med mål om å busetja fleire i flotte Fusa kommune. Så snart grunneigarar får sendt oss informasjon, vil det kome fleire tomteområder på blant anna Baldersheim, Holmefjord, Holdhus, Bogøy og Strandvik.