Opsalmarka

frå kr 420.000

Fusa utviklingsselskap har for sal 4 tomtar i Opsalmarka bustadfelt på Venjaneset i Fusa. Opsalmarka bustadfelt er eit veletablert byggefelt som består av både einebustadar, rekkehus og leilegheitsbygg. Tomtane ligg fint til med mykje sol og med fin utsikt over Fusa- og Bjørnefjorden.

Opsalmaka bustadfelt ligg sentralt til med gangavstand både til Fusa sin største arbeidsplass Framo Fusa AS, barnehage, skule, butikk og treningssenter.

Nærheit til Venjaneset ferjekai gjer at Opslamarka er ein ideal plass å bu for pendlarar som arbeider i Bergensområdet. Reisetid til Bergenssentrum er i dag ca 55 min inklusiv ferje. Når motorvegen mellom Os og Rådal er ferdig i 2022 vil reisetida bli vesentleg kortare.

Kontaktinformasjon

Hans Vindenes
tlf. 93220400
hsvindenes@gmail.com

Prisar

Tomt nr. 2
1240 m2 – kr 595 000,-

Tomt nr. 3
960 m2 – kr 545 000,-

Tomt nr. 5
980 m2 – kr 550 000,-

Tomt nr. 21
1170 m2 – kr 420 000,-

Avstandar

500 m – Barnehage
500 m – Framo Aktiv Treningssenter
700 m – Framo Fusa AS
1 km – Butikk
1,4 km – Venjaneset ferjekai
1,6 km – Idrettsanlegg
1,6 km – Barneskule
13 km – Kommunesenteret Eikelandsosen
13 km – Vidaregåande skule
14 km – Ungdomsskule

Kart

Dokument